Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej, której właścicielem jest Przemysław Łukowski.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Przemysław Łukowski NIP 5591551182 z siedzibą w ul. Kosynierów Gdyńskich 27/11, 86-300 Grudziądz

W celu realizacji usług i dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, Przemysław Łukowski może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które Użytkownicy dobrowolnie ujawniają w formularzach kontaktowych lub podczas korzystania z innych funkcjonalności strony internetowej.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

  • w celach marketingowych,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • w celu statystycznym i analitycznym,
  • w celach archiwizacyjnych,

Przemysław Łukowski zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę trzecią, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych.

Przemysław Łukowski w celu statystycznym i analitycznym korzysta z narzędzia Google Analytics 4.

Dane osobowe Użytkowników przekazywane są do osób trzecich wyłącznie w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub konieczne dla realizacji usług świadczonych przez Przemysław Łukowski.

Przemysław Łukowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez publikację nowej treści na stronie internetowej.

Wszelkie pytania, wątpliwości lub sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników można kierować na adres e-mail: 
przemoluki@interia.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

W przypadku braku satysfakcji z działań Przemysław Łukowski w zakresie ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.